30/09/2023

Trending Talk UK : Timeline to Success


นับตั้งแต่เปิดเว็บไซต์ 

เป็นต้นมา

ก็เริ่มทำบันทึก Timeline สู่ความสำเร็จของเว็บไซต์ ติดตามได้เรื่อยๆ

2018

18 มกราคม : เริ่มต้น Post แรกของ trendingtalkuk.com


19 กุมภาพันธ์ : Page Views ทะลุ 1,000

28 กุมภาพันธ์ : Total Visitors ทะลุ 1,000


2 มีนาคม : First Time Visitors ทะลุ 700 คน

5 มีนาคม : ครั้งแรกที่มี User Online พร้อมกัน 8 คน ตอนหัวค่ำ

5 มีนาคม : First Time Visitors ทะลุ 800 คน

10 มีนาคม : First Time Visitors ทะลุ 900 คน

10 มีนาคม : Page Views ทั้งหมด ทะลุ 3,800 Pages

14 มีนาคม : Page views ทั้งหมด ทะลุ 4,000 Pages

14 มีนาคม : First Time Visitors ทะลุ  1,000 คน

– ขาดการ Post ไป 3 วันเนื่องจากมีงานวิ่งรถ –

20 มีนาคม : First Time Visitors ทะลุ 1,100 คน

21 มีนาคม : 00.01 am มี Posts ครบ 100 Posts

23 มีนาคม : First Time Visitors ทะลุ 1,200 คน

24-29 มีนาคม : อัตราการเพิ่ม First Time Visitors แย่มาก 5 วันได้แค่ 38 คน เพราะวิ่งงานรถทุกวัน


2 เมษายน : ครั้งแรกที่มี User online พร้อมกันถึง 11 คน

Hits: 22