โจ-แอน แมคอาเธอร์ เขียนใน The Guardian เรื่องฆ่าหมูในโรงฆ่าสัตว์เมืองไทย ยังไม่มีแนวทางที่จะทำให้สัตว์ถูกฆ่า โดยไม่ทรมานอ่านต่อ >>