รับส่วนลดในการเดินทางทั่วกรุง เราเคยคุยกันมาแล้ว ในเรื่องของ Oyster card และ Visitor Oyster card คราวนี้มีคำถามว่า “ใคร?” สามารถได้รับส่วนลดพิเศษจาก Oyster card กันได้บ้าง?? ทั้งหมดสามารถหารายละเอียดได้จากเว็บไซต์ Photocard.TfL เด็กอายุ 5-10 ปี Zip Oyster photocard เด็กอายุ 11-15 ปี Zip Oyster photocard วัยรุ่นอายุ 16+ ปี Zip Oyster photocard นักเรียนอายุ 18+ ปี Stydent Oyster photocard พนักงานฝึกงาน Apprentice Oyster photocard ผู้สูงอายุ 60+ London Oyster photocardอ่านต่อ >>

รูปปั้นนี้ ยังกลายเป็นสัญญลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศอังกฤษ ที่เราอาจจะเห็นได้ทั้งในภาพยนตร์ และสารคดีที่กล่าวถึงอังกฤษด้วยครับอ่านต่อ >>