P’liv จัดประมูลกระเป๋า หาเงินจ้างครูของประชาชน

Share

P’liv ร่วมกับโครงการครูของประชาชน จัดทำกระเป๋าประมูลเพื่อหาเงินจ้างครู รร.บ้านนาคูหา จ.แพร่ให้ร.ร.เล็กๆ ในพื้นที่ห่างไกล ที่ประสบปํญหาขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้นเรียน

การประมูลกระเป๋าเป็นส่วนนึงของการเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ 12 นักออกแบบ ร่วมช่วยกันสร้างสรรค์กระเป๋า เพื่อระดมทุน หาเงินจ้างครู รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดนำไปสมทบทุน จ้างครู และเชิดชูครูต้นแบบค่ะ

นอกจากนี้ Pliv ยังลงพื้นที่เข้าไปช่วยสอน และสร้างความรู้ ทักษะ ให้ทางชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยใช้ภูมิปัญญาท้งถิ่นมาต่อยอด เพื่อสร้างรายได้ ให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนเพื่อให้ชุมชนมีศักยภาพ ในการจ้างครู ให้ลูกหลานในชุมชนของตนด้วยค่ะรบกวนพี่ๆน้องๆเพื่อนๆ ช่วยไลค์ ช่วยแชร์ ร่วมประมูล ร่วมกันทำบุญหาเงินจ้างครูให้เด็กๆกันค่ะ

Hits: 36


Share
อย่าพลาดเรื่องนี้ >  ออสซี่ออยล์ มอบตู้เติมน้ำมันเติมบุญ