27/09/2023

Trending

“จริง หรือ มโน” ธุรกิจ UK อีก 5 ปี มนุษย์เตรียมตกงานหนักมาก เพราะ AI

Microsoft ได้จัดทำการสำรวจผู้นำธุรกิจและพนักงานในบริษัทใหญ่ของสหราชอาณาจักรรวม 5,000 คน และพบว่า 41% เชื่อว่ารูปแบบธุรกิจที่เป็นอยู่ในวันนี้จะหายไปภายใน 5 ปี โดยมี AI เข้ามาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง

ถถโถ.. UK เพิ่งมีปัญหา “ไฟหน้า” จ้าจนมองไม่เห็นทาง

“ความแรงและจ้าของแสงไฟหน้า ทำให้ยากต่อการมองเห็น เทคโนโลยีการพัฒนาไฟหน้า ก้าวล้ำหน้าก็จริง แต่ก็ต้องคำนึงถึงผู้ที่รว่มใช้รถใช้ถนน ความจริงแล้ว สิ่งที่มีในปัจจุบัน ไม่ใช่สิ่งที่จำเป้นเลย”