02/02/2023

Thai International Airlines

บินไทย หั่นน้ำหนักกระเป๋าโหลดฟรี เหลือ 20 กก. นำร่องชั้นประหยัด ดีเดีย์ 1 เมษาฯ นี้

รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อเร่งลดต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน การบินไทยได้ออกมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เกี่ยวกับอัตราพิกัดน้ำหนักสัมภาระที่ผู้โดยสารนำขึ้นเครื่อง โดยได้ออกประกาศปรับเปลี่ยนอัตราพิกัดน้ำหนักสัมภาระที่ผู้โดยสารนำขึ้นเครื่องโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้