28/09/2023

Southside Shopping Centre

โดนเข้าแล้ว “ขายมีดให้วัยรุ่น” ปรับ 20,000 ปอนด์

เจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบ เข้าตรวจสอบร้านค้าต่างๆ เพื่อความมั่นใจว่า จะมีมาตรฐานการจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยการไม่จำหน่ายมีด หรือใบมีดโกน ให้กับผู้ซื้ออายุต่ำกว่า 16 ปี