02/02/2023

South-end-on-sea

ชาวอังกฤษ ตะลุยอาบแดดเกลื่อนชายหาด ไม่แคร์รัฐออกเตือนอันตราย

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม (วานนี้) เป็นวันหยุดธนาคาร หรือเทียบได้เท่ากับวันหยุดราชการของประเทศไทย ทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ และชาวต่างชาติบางส่วน อยู่เต็มชายหาด ในเมืองท่องเที่ยวแบบคลาคล่ำ