28/09/2023

Oxford Street

สาวเกาหลี เหยื่อเหยียดชาติ เดินเที่ยว London ถูกรุมตื้บกลาง Oxford Street ทวงถาม “การกำจัดขยะสังคม” อังกฤษ

“ฉันหวังว่าตำรวจจะมาถึงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเราจะหยุดความรุนแรงต่อผู้คนได้เร็วเท่าไหร่ ก็ยิ่งหยุดได้มากเท่านนั้น รวมทั้ง ฉันหวังว่าผู้ที่ทำร้ายคน จะได้รับการลงโทษที่สาสม เพราะถ้าพวกเขาทำแบบนี้ได้สักครั้ง พวกเขาก็จะทำอีก ฉันไม่ต้องการให้คนอื่นตกเป็นเหยื่อเช่นฉัน”