02/02/2023

Megan Markle

นักท่องเที่ยวไทยติดโผเกาะกระแส “Royal Wedding”  

ทำให้ผู้คนจากทั่วโลกต่างสนใจที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของงานพิธี เรียกว่าอันกระแส “Royal Wedding” จนทำให้ยอดจองที่พัก แถบพระราชวังวินด์เซอร์ เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด หนึ่งในนั้นคือนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่ติดโผในกระแสนี้กับเขาเหมือนกัน