11/12/2023

Gatwick Airport

Gatwick ป่วน ผู้โดยสาร Norway ติดค้าง 24 ชม.

เที่ยวบิน DI7013 ของนอร์เวย์เจียน แอร์ไลน์ส มีกำหนดออกจากสนามบินแก็ตวิคของอังกฤษ ในเวลา 07.45 น. เพื่อให้ไปถึงสนามบินเจเอฟเค ของสหรัฐฯ ในเวลา 10.00 น. เมื่อวันที่ 26 มีนาคม แต่กลับหยุดนิ่งนาน 3 ชั่วโมง หลังนักบินระบุว่า เกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิค ก่อนยกเลิกเที่ยวบินและส่งผู้โดยสารกลับไปคอยที่อาคารผู้โดยสาร