11/12/2023

car

ถถโถ.. UK เพิ่งมีปัญหา “ไฟหน้า” จ้าจนมองไม่เห็นทาง

“ความแรงและจ้าของแสงไฟหน้า ทำให้ยากต่อการมองเห็น เทคโนโลยีการพัฒนาไฟหน้า ก้าวล้ำหน้าก็จริง แต่ก็ต้องคำนึงถึงผู้ที่รว่มใช้รถใช้ถนน ความจริงแล้ว สิ่งที่มีในปัจจุบัน ไม่ใช่สิ่งที่จำเป้นเลย”