02/02/2023

Brexit

Restart แนวทางประกาศอิสรภาพ Scotland

Nicola Sturgeon ซึ่งดำรงตำแหน่ง First Minister ของ Scotland หรือนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการ ว่าเธอจะเป็นคน Restart แคมเปญการประกาศอิสรภาพของสก็อตแลนด์ โดยจะจัดทำแผนงาานทางเศรษฐกิจ และแนวนโยบายต่างๆ ในสัปดาห์นี้ออกสู่สาธารชนชาวสก็อตแลนด์