29/01/2023

เอเซีย

เดาถูกมั้ย?? สายการบินอะไร สะอาดที่สุดในโลก!!!

จากการสำรวจของ​ Skytrax ที่เป็นองค์กรจัดอันดับสายการบินระดับโลก ได้ทำการสอบถามผู้โดยสาร เพื่อให้คะแนนมาตรฐาน และคุณภาพ ของความสะอาด ในห้องโดยสาร ที่มีฐานของผู้ถูกสำรวจ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การเดินทางทั่วโลก จุดที่จะพบเห็นได้ของผู้โดยสาร เช่น บริเวณที่นั่ง เก้าอี้โดยสาร โต๊ะ…