02/02/2023

เบอร์มิงแฮม

ฝุ่น PM2.5 ที่เบอร์มิงแฮม อาจทำเด็กเสียชีวิตเร็ว

เบอมิ่งแฮมเป็นหนึ่งในห้าเมืองที่รัฐบาลกำหนดให้จัดตั้งเขตอากาศสะอาดเพื่อลดอากาศที่เป็นพิษซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการแก้ไขปัญหามลพิษในระดับที่เกินกว่ากฎหมายกำหนดใน 38 พื้นที่จาก 43 พื้นที่ของประเทศ