02/02/2023

เตือนภัย

หยุดเลย… อย่าโชว์ “เลขบัตรประชาชน” หวานหมูโจร ประโยชน์เพียบ

ข่าวต้นฉบับ : charaland.co.th เตือนภัย ”เลขบัตรประชาชน” ภัยรูปแบบใหม่ ฝากเตือนเพื่อนๆ ญาติสนิทมิตรสหายของท่านด้วย เรียนพี่น้องประชาชนและสมาชิกทุกท่าน อย่ามองข้ามเรื่องบัตรประชาชน ว่าจะให้ใครไปยังไงก็ได้ง่ายๆ หากท่านจำเป็นต้องให้สำเนาบัตรประชาชนแก่ใคร ขอให้ท่านขีดคร่อมบัตรประชาชน และระบุวัน เดือน…