11/12/2023

อันตรายที่สุดในโลก

ใครชวนไป ขอคิดก่อน ประเทศที่อันตรายที่สุดในโลก ปี 2020

ประเทศไทย – เป็นประเทศที่มีความปลอดภัยเป็นที่น่าพึงพอใจสำหรับการท่องเที่ยว และมีอันตรายทางการแพทย์ที่ค่อนข้างหลากหลาย แต่เรื่องอันตรายจากบนท้องถนนนั้น มีอันตรายสูงสุด