30/01/2023

ส่งยาเสพติด

ตามเจอแล้วมือส่งยาเสพติดให้ พ.ต.ท.6กล่อง ผ่านไปรษณีย์

ตำรวจส.ภ.อ.สตึก บุรีรัมย์ ตามบุคคลในกล้องวงจร ปิดส่งยาเสพติดให้ พ.ต.ท. ที่จังหวัดนครสวรรค์ หลังทราบมาส่งที่ไปรษณีย์อ.สตึก ไปส่งครั้งเดียวหกกล่องที่ไปรษณีย์ ตำรวจยังไม่เปิดเผยข้อมูลรการขยายผล (อ่านต่อ) Hits: 53