27/09/2023

สเปน

สเปนห่วงเศรษฐกิจ ยกเลิกกักตัวคนเข้าประเทศ 1 ก.ค.

รัฐบาลสปนประกาศ ยกเลิกมาตรการกักตัวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศ 14 วัน เพื่อควบคุมไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.เป็นต้นไป