29/01/2023

สุดยอดนวัตกรรม

สุดยอด Gadget แห่งปี 2020 หน้ากากกรองอากาศ The Atmos

The Atmos Facewear ตอนนี้ยังเป็นรุ่น Pre-order อยู่ ราคา 350 ดอลล่าร์สหรัฐฯ สั่งซื้อพร้อมกับฟิลเตอร์ 4 แพคในราคาพิเศษ 50 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ใช้ได้ประมาณ 4 เดือน และมีกำหนดเริ่มต้นส่งในเดือนกรกฎาคม 2020 นี้