11/12/2023

สนามบินฮีทโธร์ว

เตือน…!!! ยกระดับประท้วง หวังปิดสนามบินฮีทโธร์ว 10 วันเดือนมิถุนาฯ

Extinction Rebellion หรือกลุ่มประท้วงต่อต้านการสูญพันธุ์ ของสัตว์และมนุษย์ ยกระดับการประท้วงหนักขึ้น โดยจะเริ่มประท้วงในวันที่ 18 มิถุนายน หากทางผู้บริหารยังคงไม่หยุด ก็จะยกระดับการประท้วง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป เป็นระยะเวลา…