02/02/2023

วรรคดี

ประวัติสุนทรภู่ รวมบทกลอน ผลงาน วรรณคดี มีเรื่องอะไรบ้าง

วันของกวีเอกไทย 26 มิถุนายน 2562 เผยประวัติสุทรภู่ หรือพระสุนทรโวหาร รวมบทกลอน นิราศ วรรณคดี ผลงานอันลือเลื่อง อาทิ นิราศภูเขาทอง, นิราศเมืองแกลง, พระอภัยมณี, สุภาษิตสอนหญิง, ขุนช้างขุนแผน,…