02/02/2023

ร้านอาหารไทยในยูเค

หยุดเดี๋ยวนี้…!!! เจ้าของร้านอาหารในยูเค “ห้ามเอี่ยว” ทิปจากพนักงาน

เจ้าของร้านอาหารไทยในยูเค ในต่างประเทศทั่วโลก หรือแม้กระทั่งในเมืองไทยเอง ก็ควรทราบข้อปฏิบัตินี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อพนักงานในความดูแลของท่าน ให้พวกเขาได้ทำงานอย่างสบายใจ และมีความสุข เพื่อช่วยกันทำงานให้ร้านของท่านได้เจริญรุ่งเรือง โดยไม่เห็นแก่เงินเล็กน้อย