27/09/2023

รถยนต์ในอนาคต

อนาคตรถใช้น้ำมันใน UK

UK หรือสหราชอาณาจักรประกาศในปี 2017 ว่าจะไม่ยอมให้ขายรถที่ใช้น้ำมันตั้งแต่ปี 2040 แต่การประกาศก่อนหน้านี้ยังไม่มีความชัดเจนว่ารถไฮบริดจะโดนห้ามด้วยหรือไม่