29/01/2023

มลภาวะ

ฝุ่น PM2.5 ที่เบอร์มิงแฮม อาจทำเด็กเสียชีวิตเร็ว

เบอมิ่งแฮมเป็นหนึ่งในห้าเมืองที่รัฐบาลกำหนดให้จัดตั้งเขตอากาศสะอาดเพื่อลดอากาศที่เป็นพิษซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการแก้ไขปัญหามลพิษในระดับที่เกินกว่ากฎหมายกำหนดใน 38 พื้นที่จาก 43 พื้นที่ของประเทศ

เหลือเชื่อ..!! เปลี่ยนรถยนต์เป็นไฟฟ้า ก็ยังสร้างมลพิษ นักวิจัยอังกฤษชี้ที่มา

เรื่องที่เกินความคาดหมายนี้ เกิดขึ้นจากชิ้นส่วนของไมโครพลาสติก ของยาง พื้นผิวถนนและเบรก จะไหลลงสู่แม่น้ำและในที่สุดก็ลงสู่ทะเล

สนามบินฮีทโธร์ว จัดหนัก “รีดค่ามลภาวะ” เรียกรถมารับ-ส่ง โดนก่อน 15 ปอนด์

ผู้โดยสารที่ใช้สนามบินฮีทโธร์วจำนวนมหาศาล เตรียมตัวโดน “ค่ามลภาวะ” ถึงวันละ 15 ปอนด์เพียงแค่ว่าจ้างรถ ขับเข้ามาส่งหรือรับเท่านั้น เชื่อว่าจะมีผลกระทบโดยตรง ต่อผู้โดยสาร ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้รถยนต์รับ-ส่ง ไม่ว่าจะส่วนบุคคล หรือสาธารณะ โดยเฉพาะ “นักท่องเที่ยว” ที่อาจจะต้องเป็นผู้แบกรักค่ามลภาวะนี้บางส่วน…