02/02/2023

ผู้สูงอายุ

คุณตา คุณยาย สายซิ่ง เมื่อไหร่จะตัดสินใจหยุดขับรถดี??

ในสหราชอาณาจักร ไม่มีกฎหมายห้ามคนสูงอายุเท่าไหร่ จึงจะต้องหยุดขับรถ คุณสามารถตัดสินใจด้วยคัวเอง ว่าจะหยุดเมื่อไหร่ แต่ตราบเท่าที่คุณไม่มีเงื่อนไขทางการแพทย์ใดๆ ที่มีผลต่อการขับขี่ของคุณ