29/01/2023

บอร์ดดิ้งพาส

ทำไมถึง “ห้ามเขียนที่อยู่บนกระเป๋าเดินทาง” และ “ทิ้ง Boarding Pass ไม่ถูกที่” อันตราย!!!

เคยมั้ยครับ การเขียนที่อยู่บนกระเป๋าเดินทาง เพราะเราคิดเอาไว้ว่า อย่างน้อยถ้ากระเป๋าเกิดสูญหาย อาจจะมีคนที่เก็บกระเป๋าได้ และนำไปคืนเราที่บ้าน หรือติดต่อเรามา แต่ความเป็นจริงแล้วโลกไม่สวยงามขนาดนั้นแน่ๆ โดยเฉพาะทางยุโรปและอเมริกา ถึงกับออกจดหมายเตือนกันมาว่า “ห้ามเขียนที่อยู่บนกระเป๋าเดินทาง” เพราะช่วงหลังมีผู้ก่อการร้าย หรือขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ มาใช้วิธี “ฝากของ”…