29/01/2023

นาฬิกา

ยกเลิกปรับเวลาในยุโรป ปี 2021​ แนวคิดและความเป็นไป

สหราชอาณาจักร ต้องทำอะไรให้ง่ายขึ้น โดยปรับตัวกับระบบที่ประเทศในสภาพยุโรปตัดสินใจไปแล้ว ซึ่งเสมือนเป็นเรื่องถูกบังคับให้ต้องปฏิบัติตาม ส่วนประเทศอื่นๆ จะต้องปฏิบัติตาม เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับเวลา