30/01/2023

ทรัพย์สินส่วนพระองค์

เปิดท้องพระคลัง…ควีนอลิซาเบธ รวยแค่ไหน?? รายได้มาจากอะไร??

เราไปดูท้องพระคลังของพระองค์กับเจ้าชายฟิลิป พระสวามีกันดีกว่า ว่ามีทรัพย์สินเงินทอง และทำรายได้มากน้อยเพียงใด? ราชวงศ์อังกฤษ มีมูลค่าทรัพย์สินประมาณ 88,000 ล้านดอลล่าร์ ตามที่นิตยสารฟอร์บ รายงาน ส่วนควีนอลิซาเบธ มีทรัพย์สินส่วนพระองค์ มูลค่า 520 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ เจ้าชายฟิลิป มีทรัพย์สินประมาณ 30 ล้านดอลล่าร์