29/01/2023

จักรพรรดิ์

ทำไมมี ดอกซากุระ ร่วงในห้องแชท LINE

ตอนนี้ จะมีดอกซากุระร่วงลงมา ในหน้าจอทุก line เนื่องจาก เป็นวันประกาศสละราชสมบัติของสมเด็จพระจักรพรรดิ์แห่งญี่ปุ่น ในวันนี้ ผู้ใช้ LINE อาจสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในห้องสนทนา โดยปรากฏลูกเล่น เป็นดอกซากุระที่กำลังร่วงหล่นอย่างช้า ๆ พร้อมฉากหลัง ที่เป็นดอกซากุระที่กำลังเบ่งบาน…