30/01/2023

คนไทย

ฝันเฟื่อง เรื่องรถเมล์ไทย สไตล์อังกฤษ

นายซาดิค คนนี้ มีแนวนโยบายที่เอื้อประโยชน์ให้ประชาชนชาวลอนดอน ด้วยการหยุดการปรับราคาค่าเดินทางเอาไว้ 3 ปี ซึ่งโดยปกติแล้วจะมีการขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อ