02/02/2023

ขับรถใน UK

ขับรถใน UK ข้อควรรู้และควรระวัง

การขับรถยนต์ในสหราชอาณาจักร คุณสามารถสอบใบขับขี่ได้ ต้องมีอายุ 17 ปีขึ้นไป แต่ก็สามารถทำใบ Provisional License ได้เมื่ออายุ 16 ปี และเริ่มเรียนขับรถได้ แต่เมื่อขับรถ ต้องมีผู้ที่มีใบขับขี่แบบ Professional แล้วนั่งไปด้วยเท่านั้น