30/01/2023

กรีนิช

เดินเล่นชมตลาดที่ กรีนิช

แนะนำเลยว่า ถ้าคุณมีโอกาสได้มาเที่ยว London และมีเวลาหลายวันที่จะใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหลวงที่แสนโรแมนติคแห่งนี้ บอกเลยว่าคุณควรจะมาที่ Greenwich (กรีนิช) ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คุณไม่ควรพลาด

Greenwich (ไม่อ่านออกเสียง W) มีชื่อเสียงที่สุดในเรื่องเส้นแบ่งเวลา GMT 0 (Greenwich Meant Time) ซึ่งเราจะไปเดินดูได้ที่ Royal Observatory หรือหอสังเกตการณ์

แต่วันนี้แอดมิน จะพาไปเดินเล่นชมตลาดกรีนิช (Greenwich Market) ซึ่งเปิดทุกวันตั้งแต่ 10-17.30 น.