02/02/2023

Month: January 2023

ปูนซีเมนต์นครหลวง หนุนการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ

ปูนซีเมนต์นครหลวง เดินหน้าสู่เป้าหมาย “การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2573” สนับสนุนการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างก่อสร้าง ทักษะงานปูน ทักษะงานคอนกรีต ทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ภายใต้โครงการความร่วมมือของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมจัดอบรมการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิคตั้งเป้ายกระดับทักษะวิชาชีพและกระตุ้นช่างก่อสร้างรุ่นใหม่ใส่ใจลดโลกร้อน  นายมนตรี นิธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจปูนซีเมนต์ของประเทศไทย บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง…

เปิดแล้ว งานถนนสายวิทย์ฯ รับวันเด็กแห่งชาติ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ เปิดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566” ภายใต้แนวคิด “KIDS SCIENCE คิดส์สร้างโลก…

ขึ้นค่าทำพาสปอร์ต ต้นเดือนกุมภาฯ ครั้งแรกในรอบ 5 ปี

ค่าใช้จ่ายในการขอหนังสือเดินทาง หรือ Passport อังกฤษเล่มใหม่ จะเพิ่มขึ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2023 นี้ จะส่งผลต่อผู้ทืี่เพิ่งสมัครหรือต่ออายุหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ค่าธรรมเนียมสำหรับการสมัครออนไลน์ มาตรฐานจากภายในสหราชอาณาจักร สำหรับผู้ใหญ่ จะเพิ่มขึ้นจาก 75.50…

จดเก็บไว้ Bank Holiday UK 2023 เพิ่มวันราชาภิเษก King Charles วันไหนไปดู

ในปี 2023 นี้ สหราชอาณาจักรจะมีวันหยุดเพิ่มอีกหนึ่งวัน เพื่อเฉลิมฉลอง พิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระราชาชาร์ลส์ ที่ 3 และต่อไปนี้คือ วันหยุดธนาคารทั้งหมด ในปี 2023 และประเทศจะเฉลิมฉลองการขึ้นครองราชย์ของกษัตริย์พระองค์ใหม่อย่างไร? วันหยุดธนาคารสำหรับพิธีบรมราชาภิเษกของ King…