28/09/2023

Month: January 2023

ปูนซีเมนต์นครหลวง หนุนการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ

ปูนซีเมนต์นครหลวง เดินหน้าสู่เป้าหมาย “การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2573” สนับสนุนการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างก่อสร้าง ทักษะงานปูน ทักษะงานคอนกรีต ทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ภายใต้โครงการความร่วมมือของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เปิดแล้ว งานถนนสายวิทย์ฯ รับวันเด็กแห่งชาติ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ เปิดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566” ภายใต้แนวคิด “KIDS SCIENCE คิดส์สร้างโลก…

ขึ้นค่าทำพาสปอร์ต ต้นเดือนกุมภาฯ ครั้งแรกในรอบ 5 ปี

ค่าใช้จ่ายในการขอหนังสือเดินทาง หรือ Passport อังกฤษเล่มใหม่ จะเพิ่มขึ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2023 นี้ จะส่งผลต่อผู้ทืี่เพิ่งสมัครหรือต่ออายุหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ค่าธรรมเนียมสำหรับการสมัครออนไลน์ มาตรฐานจากภายในสหราชอาณาจักร สำหรับผู้ใหญ่ จะเพิ่มขึ้นจาก 75.50…

จดเก็บไว้ Bank Holiday UK 2023 เพิ่มวันราชาภิเษก King Charles วันไหนไปดู

ในปี 2023 นี้ สหราชอาณาจักรจะมีวันหยุดเพิ่มอีกหนึ่งวัน เพื่อเฉลิมฉลอง พิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระราชาชาร์ลส์ ที่ 3 และต่อไปนี้คือ วันหยุดธนาคารทั้งหมด ในปี 2023 และประเทศจะเฉลิมฉลองการขึ้นครองราชย์ของกษัตริย์พระองค์ใหม่อย่างไร? วันหยุดธนาคารสำหรับพิธีบรมราชาภิเษกของ King…