30/09/2023

Month: December 2021

London แบนแล้ว E-scooters ทุกขนส่งมวลชน ฝ่าฝืนปรับถึง 1,000 ปอนด์

E-scooters จะถูกแบนจากiรถไฟฟ้าใต้ดิน ลอนดอน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคมนี้ สาเหตุจากความกังวลเรื่องความปลอดภัยจากอัคคีภัย ในระบบการเดินทางของ Transport for London ผู้ที่ฝ่าฝืน จะถูกบังคับให้ออกจากรถไฟ และถูกปรับไม่เกิน 1,000…