30/01/2023

Lastest Posts

ใครคือตัวจริง?? ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ถูกที่สุด !!!

การเปรียบเทียบราคาจัดทำโดย สมาคมผู้บริโภค (Consumer’s Associations) ด้วยการติดตามราคาสินค้า 75 รายการใน 6 ซูเปอร์มาร์เก็ตที่เรียกว่า Big 6 ในสหราชอาณาจักร คือ ASDA, MORRISONS, OCADO SAINSBURYS, TESCO และ WAITROSE