11/12/2023

ขึ้นค่าทำพาสปอร์ต ต้นเดือนกุมภาฯ ครั้งแรกในรอบ 5 ปี


ค่าใช้จ่ายในการขอหนังสือเดินทาง หรือ Passport อังกฤษเล่มใหม่ จะเพิ่มขึ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2023 นี้ จะส่งผลต่อผู้ทืี่เพิ่งสมัครหรือต่ออายุหนังสือเดินทางเล่มใหม่

ค่าธรรมเนียมสำหรับการสมัครออนไลน์ มาตรฐานจากภายในสหราชอาณาจักร สำหรับผู้ใหญ่ จะเพิ่มขึ้นจาก 75.50 ปอนด์ เป็น 82.50 ปอนด์, สำหรับเด็ก จาก 49 ปอนด์ เป็น 53.50 ปอนด์

การสมัครทางไปรษณีย์ สำหรับผู้ใหญ่ จะเพิ่มจาก 85 ปอนด์เป็น 93 ปอนด์ และ สำหรับเด็ก 58.50 ปอนด์เป็น 64 ปอนด์

ในหน้าเว็บไซต์ของรัฐบาล ประการข้อชี้แจงว่า “ค่าธรรมเนียมใหม่ จะช่วยให้ Home Office ก้าวไปสู่ระบบที่ตรงกับค่าใช้จ่ายผ่านผู้ที่ใช้งาน และView Post
https://www.trendingtalkuk.com/archives/9864ลดการพึ่งพาเงินทุนจากภาษีทั่วไป”

“รัฐบาลไม่ได้กำไรจากค่าใช้จ่ายในการขอหนังสือเดินทาง และค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะนำไปสู่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการยื่นคำร้องหนังสือเดินทาง การช่วยเหลือด้านกงสุลในต่างประเทศ รวมถึงกรณีหนังสือเดินทางสูญหายหรือถูกขโมย และค่าใช้จ่ายในการดำเนิืนการกับพลเมืองอังกฤษที่ชายแดนของสหราชอาณาจักร”


ขอขอบคุณภาพประกอบจาก : Metro

ข่าวต้นฉบับจาก : Evening Standard

Hits: 69


อย่าพลาดเรื่องนี้ >  อะไรบ้าง คือการทำผิดกฎหมาย ขณะขับรถ