เมโทรซิสเต็มส์ ต่อต้านคอรัปชัน รับวิถี New Normal

Share

View this post on Instagram

#ข่าวประชาสัมพันธ์ #เมโทรซิสเต็มส์ฯ ร่วมต้านคอร์รัปชัน 2563 รับวิถี New Normal . คุณกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 6 ร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “#จับโกงโคตรง่ายแค่ปลายนิ้ว Power of Data” . ปีนี้เป็นปีแรกที่จัดงานผ่านช่องทาง #Facebook Live ตอบรับวิถี New Normal โดย เมโทรซิสเต็มส์ฯ ได้ให้ความสำคัญในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ จึงได้จัดกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชันภายในองค์กร เพื่อตอกย้ำ และสร้างความตระหนักในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ณ อาคารสำนักงานใหญ่

A post shared by Trending TalkUK (@trending_talk_uk) on

Hits: 27


Share