08/06/2023

ใครคือ Beefeater ? ในประวัติศาสตร์ของอังกฤษ


ข้อมูลและความเข้าใจส่วนหนึ่งที่อธิบายที่มาของคำเรียกว่า Beefeater นั้น ว่ามาจากศํพท์ภาษาฝรั่งเศสว่า “Buffetiers” ซึ่งเป็นชื่อเรียกองครักษ์ในพระราชวังของพระมหากษัตริย์แห่งฝรั่งเศส ซึ่งเขาจะเป็นผู้ระมัดระวังเรื่องอาหารของพระมหากษัตริย์โดยตรง
ผู้พิทักษ์หอคอยแห่งลอนดอน

หอคอยแห่งลอนดอน หรือ Tower of London เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นอันดับต้นๆ ของโลกก็ว่าได้ และก็เป็นอันดับหนึ่งในอังกฤษ และลอนดอนด้วยเช่นกัน

ในประวัติศาสตร์ เต็มไปด้วยความโหดร้าย และลึกลับ รวมทั้งมีมนต์ขลับสะกดไว้ให้เราสามารถขนพองสยองเกล้ากับกับเรื่องราวในประวัติศาสตร์ได้

Yeoman Warders of Her Majesty’s Royal Palace and Fortress the Tower of London, and Members of the Sovereign’s Body Guard of the Yeoman Guard Extraordinary

หรือเรียกย่อๆ ว่า Yeoman warders (โยเม็น วาเดอร์) มีชื่อเรียกขานกันเสมือนชื่อเล่นว่า “Beefeater” ผู้ที่สวมเสื้อและหมวกสีแดงสด ตัดกับขอบสีทอง ดูโดดเด่นในชุดที่เป็นเอกลักษณ์ และเป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่สามารถจะเห็นได้ที่ Tower of London เท่านั้น

พวกเขาเหล่านี้ มีหน้าที่ในการดูแล Tower of London ทั้งดูแลนักโทษประจำหอคอย ปกป้องมงกุฎของราชวงศ์อังกฤษ

แต่ในปัจจุบัน Beefeater มีหน้าที่เพิ่ม คือการเป็นมัคคุเทศก์ให้กับนักท่องเที่ยว รวมทั้งยังเป็นพรีเซนเตอร์ ร่วมถ่ายภาพกับนักท่องเที่ยว จนกลายเป็นหน้าที่หลักไปแล้ว

ประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่า เหล่าผู้พิทักษ์ ได้รับการก่อตั้งขึ้นในยุคทิวดอร์ ราวปีคริสตศักราช 1485 โดยกษัตริย์เฮนรี่ที่ 7

โดย Yeoman Warders ทำหน้าที่ผู้ดูแลหอคอยและทหารรักษาพระองค์ จนกระทั่งปี 1509 กษัตริย์เฮนรี่ที่ 8 ได้ย้ายออกจากหอคอย แต่ยังคงให้เหล่าผู้พิทักษ์ ดูแลตามหน้าที่เดิม และแยกกองทหารองครักษ์ แยกออกมา โดยใช้ชื่อว่า Yeoman of the Guards

ในสมัยนั้น ตำแหน่ง Yeoman Warders มีกองกำลังถาวร และกองหนุน จำนวนกว่า 400 คน และมี Chief Warder 1 คนเป็นหัวหน้าหน่วยพิทักษ์

ผู้เข้ารับหน้าที่ Yeoman Warder มีกฎการเข้ารับตำแหน่ง คือทุกคนต้องปลดเกษียณจากกองทัพอังกฤษ และต้องเป็นนายทหารระดับสัญญาบัตร หรือเทียบเท่า ที่มีจำนวนปีที่ประจำการ ไม่ต่ำกว่า 22 ปี รวมทั้งยังต้องได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ Long Service and Good Conduct medal อีกด้วย

ตำแหน่งที่พิเศษอีกตำแหน่ง นั่นก็คือ Ravenmaster จะมี Yeoman Warder เพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะได้รับหน้าที่อันเป็นเกียรติยศนี้

https://www.instagram.com/p/CCiir-VHTrJ/?igshid=nkbze54wtn4u

Beefeater มาจากอะไร??

ข้อมูลและความเข้าใจส่วนหนึ่งที่อธิบายที่มาของคำเรียกว่า Beefeater นั้น ว่ามาจากศํพท์ภาษาฝรั่งเศสว่า “Buffetiers” ซึ่งเป็นชื่อเรียกองครักษ์ในพระราชวังของพระมหากษัตริย์แห่งฝรั่งเศส ซึ่งเขาจะเป็นผู้ระมัดระวังเรื่องอาหารของพระมหากษัตริย์โดยตรง

ส่วน Beefeater ของอังกฤษ นั้นมาจากช่วงค.ศ. 1800 ซึ่งมักจะเรียก Yeoman Warders ผู้พิทักษ์ Tower of London ว่าในสมัยนั้น มีการจ่ายเงินเดือนส่วนหนึ่งให้แก่พวกเขา ด้วยเนื้อวัว หรือบ้างก็บอกว่า เมื่อมีเทศกาลสำคัญต่างๆ กลุ่มผู้พิทักษ์นี้ จะรวมตัวกันมาดื่มกินกัน และอาหารหลักก็คือเนื้อวัวนั่นเอง


ขอขอบคุณภาพประกอบจาก : shotsdr

ขอขอบคุณเนื้อหาบางส่วนจาก : Projectbritain.com
Facebook page : ประวัติส้าด ประวัติศาสตร์

บริการรถตู้ รถเก๋งให้เช่า พร้อมคนขับไทยในอังกฤษ

Hits: 1377


อย่าพลาดเรื่องนี้ >  7 เหตุผลที่ต้องไปเที่ยว Lake District ให้ได้