เมโทรซิสเต็มส์ฯ ส่งมอบ Face Shield ให้ 6 โรงพยาบาลที่ขาดแคลน