27/09/2023

พขร.รถเมล์ลอนดอน ตายแล้ว 8 สหภาพฯ เรียกร้องหาทางปิดสนิทจากหลังคนขับ


ตัวแทนของสหภาพแรงงาน กล่าวว่า รถทุกคัน ต้องปิดผนึกเพื่อป้องกันผู้ขับขี่ หลังจากที่มีคนขับรถประจำทางในลอนดอน เสียชีวิตจากอาการโรคจากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 ถึง 8 คนแล้วรถประจำทางสีแดงสด 2 ชั้น คงเป็นที่จดจำของผู้ทั่วโลก ไม่ว่าจะเคยมาท่องเที่ยวใอังกฤษ โดยเฉพาะในลอนดอน แต่สถานการณ์วันนี้ นับว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวและสลด เมื่อสหภาพแรงงานคนขับรถประจำทางลอนดอน ต้องออกมาเรียบร้องถึงมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
“ปิดประตูหน้าให้สนิท”
ประตูผู้โดยสารด้านหน้าบนรถบัสลอนดอน ตามปกติจะมีช่องไว้เล็กๆ พอมือลอดได้ ในอดีตเอาไว้เพื่อรับและทอนเงินค่าโดยสาร แต่ทุกวันนี้ไม่ได้ใช้แล้ว รวมทั้งยังมีช่องอกาศเจาะรูเล็กๆ ไว้ เพื่อให้ได้ยินเสียงพูดคุยสนทนา ถามเส้นทางได้ในบางครั้ง
แต่ถึงวันนี้ ตัวแทนของสหภาพแรงงาน กล่าวว่า รถทุกคัน ต้องปิดผนึกเพื่อป้องกันผู้ขับขี่ หลังจากที่มีคนขับรถประจำทางในลอนดอน เสียชีวิตจากอาการโรคจากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 ถึง 8 คนแล้ว
ผู้คนมากกว่าล้านคนเดินทางด้วยรถบัสลอนดอนทุกวันแม้ว่ารัฐบาลจะให้สถานบริการ ร้านค้าและบริษัทต่างๆ ปิดดำเนินการ แต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังคงเปิดทำการอย่างต่อเนื่อง เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต, ร้านขายสินค้าจำเป็นในการบริโภค, ไปรษณีย์, และศูนย์บริการทางสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาล, คลีนิค, ร้านขายยา
ผู้นำสหภาพแรงงานรวมตัวกล่าวว่า พนักงานขับรถ ขาดอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่แน่นหนาและปลอดภัย
สหภาพฯ เรียกร้องให้ Transport for London (TfL) ยกเลิกการให้ผู้โดยสารใช้ประตูหน้า ซึ่งปัจจุบัน เมื่อผู้โดยสารเดินผ่านประตู จำเป็นจะต้องใช้บัตรโดยสารอัตโนม้ติ แตะเครื่อง ซึ่งอยู่ใกล้กับคนขับมาก
ปีเตอร์ คาวานาธ เจ้าหน้าที่จากสหภาพแรงงาน กล่าวว่า ควรปิดผนึกตั้งแต่บริเวณด้านหลังคนขับและไม่จำเป็นต้องติดต่อใกล้ชิดระหว่างคนขับกับผู้โดยสารใดๆ

ขอขอบคุณ ข่าว/ภาพ : itv (UK)

Hits: 98


อย่าพลาดเรื่องนี้ >  19 กันยาฯ โล่งแล้ว อังกฤษ ถอดชื่อไทย-สิงคโปร์ ไม่ต้องกักตัว