เมโทรซิสเต็มส์ฯ ร่วมโครงการนิทรรศการ วิศวะคอมฯ จุฬาฯ

Share

View this post on Instagram

#ข่าวประชาสัมพันธ์ #เมโทรซิสเต็มส์ฯ ร่วมโครงการ #นิทรรศการ งานด้าน #วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ณ #จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . บริษัท #เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณเสาวคนธ์ ศิรกิดากร รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มทรัพยากรบุคคล (ท่านที่สองจากซ้าย) และทีมงาน ร่วม “โครงการนิทรรศการงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์” พร้อมทั้งสานความร่วมมือด้านวิชาการ การพัฒนาทักษะด้านไอทีและดิจิทัล . โดย ผศ.ดร.อรรถวิทย์ สุดแสง หัวหน้า #ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ท่านที่สองจากขวา) ให้การต้อนรับ ณ #คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 . ภายในงานมีการประชาสัมพันธ์ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 ใน #ระดับปริญญาบัณฑิต และ#นิสิต #ระดับบัณฑิตศึกษา ได้รู้จักองค์กรและสร้างความร่วมมือกับทางภาควิชาฯมากยิ่งขึ้นในอนาคต นิทรรศการครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนิสิตเป็นจำนวนมาก

A post shared by Trending TalkUK (@trending_talk_uk) on


Hits: 38


Share