30/09/2023

ฝุ่น PM2.5 ที่เบอร์มิงแฮม อาจทำเด็กเสียชีวิตเร็ว


เบอมิ่งแฮมเป็นหนึ่งในห้าเมืองที่รัฐบาลกำหนดให้จัดตั้งเขตอากาศสะอาดเพื่อลดอากาศที่เป็นพิษซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการแก้ไขปัญหามลพิษในระดับที่เกินกว่ากฎหมายกำหนดใน 38 พื้นที่จาก 43 พื้นที่ของประเทศปัญหามลพิษ ระดับสุดอันตราย ต่อประชากร เมืองเบอร์มิงแฮม

เบอมิ่งแฮมหนึ่งในห้าเมืองที่รัฐบาลอังกฤษกำหนดให้เป็นเขต เร่งด่วนในการจัดการเรื่องอากาศที่มีไนโตรเจนไดออกไซด์และพีเอ็ม 2.5

เด็กโรงเรียนประถมในเบอร์มิงแฮมที่กำลังเจริญเติบโตอาจจะมีโอกาสมีชีวิตอยู่ น้อยลงถึงครึ่งปี เนื่องจากมลพิษทางอากาศในเมืองที่ได้รับรายงานล่าสุดจากการตรวจสอบระดับไนโตรเจนไดออกไซด์และมลพิษทางฝุ่นละอองพีเอ็ม 2.5 ในเมือง

ได้ผลการคำนวณว่าเด็กอายุน้อยกว่าแปดขวบสามารถเสียชีวิตได้ ภายในเจ็ดเดือน หากสัมผัสกับอากาศพิษเหล่านี้

เนื่องจากอากาศในเมืองเบอร์มิงแฮมนั้นแย่กว่าเมืองใหญ่อื่นๆในสาระชนะจากเช่นลอนดอนและแมนเชสเตอร์

เบอมิ่งแฮมเป็นหนึ่งในห้าเมืองที่รัฐบาลกำหนดให้จัดตั้งเขตอากาศสะอาดเพื่อลดอากาศที่เป็นพิษซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการแก้ไขปัญหามลพิษในระดับที่เกินกว่ากฎหมายกำหนดใน 38 พื้นที่จาก 43 พื้นที่ของประเทศ

รายงานดังกล่าวดำเนินการโดย King’s College Lonon ได้เปิดเผยข้อมูลว่าค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของอากาศที่เป็นพิษของเมืองอยู่ที่ 470,000,000 ปอนด์ต่อปี

มากกว่าครึ่งหนึ่งของเด็กเด็กในเมืองเบอร์มิงแฮมอาศัยอยู่ใน 10% ของพื้นที่ที่ถูกมลพิษปกคลุมมากที่สุดของประเทศและ เด็กประมาณ 8000 คนเติบโตขึ้นมาในละแวกใกล้เคียงพื้นที่ที่ด้อยโอกาสมากที่สุดในสหราชอาณาจักร

Sue Huyton ผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองของ Clean Air กล่าวว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องดำเนินการในขณะนี้ต้องให้รัฐบาลและสภาเมืองเบอร์มิงแฮมดำเนินการจัดการกับอากาศที่เป็นพิษนี้อย่างเร่งด่วน

คุณภาพอากาศที่แย่ทำให้ชีวิตถูกตัดทอนลงไปเรื่อยพร้อมทั้งมีวิกฤตของการสาธารณสุขที่กำลังประเชิญในเบอร์มิงแฮมทุกวันนี้จึงต้องการผู้นำที่เข้มแข็งในระดับท้องถิ่นและรัฐบาลแห่งชาติด้วย


ข่าว/ภาพ : The Guardian

Hits: 163


อย่าพลาดเรื่องนี้ >  เริ่มแล้ว Qantas บินตรง อังกฤษ