11/12/2023

ทำไม? “วัณโรคหลังโพรงจมูก” ถึงเป็นโรคหายาก 1 ในล้าน สาเหตุพราก “น้ำตาล เดอะสตาร์”ศาสตราจารย์นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ในฐานะอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอด โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตอบคำถาม ภายหลังคณะแพทย์ศิริราช แถลงถึงสาเหตุการเสียชีวิตของ น้ำตาล เดอะสตาร์ จากวัณโรคโพรงจมูกว่า ปกติผู้ป่วยวัณโรค 80% ตรวจพบที่ปอด อีก 20% เกิดขึ้นนอกปอด ที่พบคือ ต่อมน้ำเหลือง รองลงมา ตามกระดูกและผิวหนัง

นพ.ประกิต อธิบายว่า การรับเชื้อวัณโรคเข้าร่างกายจะติดทางกระแสเลือด แล้วไปเกาะตามจุดต่างๆในอวัยวะ มีทั้งพัก และแฝงตัว วัณโรคปอดที่พบมากเพราะเป็นจุดที่มีออกซิเจนมาก แต่มักไม่แสดงอาการป่วย ยกเว้นอาการรุนแรง เกิดแผลในปอด ส่วนจุดอื่นที่ไม่แสดงอาการ เช่น ต่อมน้ำเหลือง ก็สามารถคลำก้อนเจอได้

“หลังโพรงจมูกเกิดขึ้นได้น้อยมาก สาเหตุเกิดหลังโพรงจมูก ปกติเลือดจะไม่ออกมาก เว้นแต่ลามไปจนถึงเส้นเลือดแล้วทำให้เส้นเลือดแตก กรณีน้องน้ำตาล ผมไม่ชัดเจนเหตุใด จึงมีเลือดไหลออกจำนวนมาก” แพทย์เชี่ยวชาญด้านปอด ระบุ

นพ.ประกิต กล่าวด้วยว่า ปีหนึ่งๆ คนไทยเป็นวัณโรคนับแสนคน ถือว่าเป็นสถิติไม่ค่อยดี ทีมีผลต่อสุขภาพของประชากร และเป็นโรคที่อันดับ 14 ของโลก กลุ่มที่ป่วยวัณโรคมักเป็น คนด้อยโอกาสที่อยู่และติดต่อกันในชุมชนแออัด ผู้ที่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ด้วย โดยเฉพาะมักเกิดขึ้นในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี (HIV) เนื่องจากภูมิคุ้มกันที่บกพร่องจะทำให้เชื้อวัณโรคสามารถติดและแสดงอาการได้ง่าย

ทั้งนี้ วัณโรค (Tuberculosis) คือโรคติดต่อที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียรุนแรง ซึ่งสามารถติดต่อกันผ่านทางอากาศได้ด้วยการหายใจ การจาม การไอ หรือการอยู่ร่วมกับผู้ป่วยวัณโรคติดต่อกันเป็นเวลานาน ๆ วัณโรคเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้หากผู้ป่วยรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง


อ่านต่อที่ : https://www.springnews.co.th/news/518305

Hits: 64


อย่าพลาดเรื่องนี้ >  หนุ่ม คงกะพัน เผยอาการ เมฆ วินัย ไกรบุตร หลังลือช็อกหามส่งโรงพยาบาล