สื่อนอกเปิดโรงเชือดหมู วิจารณ์ไทยยังไร้มนุษยธรรมในโรงฆ่าสัตว์

Share


โจ-แอน แมคอาเธอร์ เขียนบทความลงในสื่อใหญ่ของอังกฤษ The Guardian กล่าวถึงการฆ่าหมูในโรงฆ่าสัตว์เมืองไทย ไม่มีแนวทางที่จะทำให้สัตว์ถูกฆ่า โดยไม่ทรมานนับล้านตัว

“การปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรมในโรงฆ่าสัตว์ขนาดเล็ก และขนาดกลางของเมืองพุทธศาสนาแห่งนี้ แทบไม่มีอยู่จริง”

นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิของสัตว์ กล่าวว่า “โดยทั่วไป คนไทยไม่ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการฆ่าสัตว์อย่างมีมนุษยธรรม สัตว์ในฟาร์ม เกิดมาเพื่อฆ่า เพื่อเป็นอาหารและพวกเขา ไม่คำนึงถึงความต้องการ หรือสิทธิที่จะต้องให้ความเคารพ”

ขณะที่รัฐบาลไทย ดำเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับการฆ่า อย่างมีมนุษยธรรม แต่ระเบียบไม่ได้ใช้บังคับ ผู้ดำเนินกิจการขนาดเล็ก ส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกตรวจสอบ

“ระบบการตรวจสอบจำเป็นจะต้องมีความเข้มแข็ง ไม่เช่นนั้น เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าโรงฆ่าสัตว์ ได้รับใบอนุญาต ได้ปฏิบัติทุกอย่างตามกฎหมายหรือไม่ เมื่อไม่ได้มีการตรวจสอบโดยตรง”

หมูเป็นวัตถุดิบหลักในอาหารไทย ตั้งแต่ในครัวไปจนถึงหาบเร่แผงลอยริมถนน

ในภาคกลางของประเทศไทย มีหมูประมาณ 500 ตัว ถูกส่งเข้าโรงฆ่าสัตว์ทุกวัน

โจ-แอน ยังได้บันทึกภาพของหมู ตั้งแต่เดินทางมาถึงด้วยรถกระบะ และขั้นตอนการฆ่าตั้งแต่ต้นจนจบปฏิบัติการ

 

เธอบอกว่าประเทศไทย ได้ผ่านพระราชบัญญัติสวัสดิภาพสัตว์ ซึ่งครอบคลุมสัตว์เลี้ยง สัตว์ทำงาน และสัตว์เพื่อเป็นอาหาร และมีข้อยกเว้นรวมถึงสัตว์ที่ถูกฆ่าเพราะกีฬาดั้งเดิม และเหตุผลทางศาสนา

มีผู้ออกมาปกป้องสัตว์เลี้ยง ที่ถูกทำทารุณกรรมจากกระแสประชาชนอย่างมากมาย เช่น ข่าวหญิงคนหนึ่ง โยนสุนัขชิวาวาของเพื่อนร่วมห้อง ลงมาจากตึก การปกป้องเสือดำ ช้าง แม้แต่การลอลอบค้าสัตว์ป่า ซึ่งเป็นแนวคิดเรื่องการทารุณกรรมสัตว์ชัดเจน

แต่กับโรงฆ่าสัตว์ ดูเหมือนจะไม่มีใครจะสนใจหรือให้ความสำคัญ

ผู้บริโภคทุกคน สมควรได้รับเนื้อหมูที่มีการยกระดับในการฆ่าเพื่อให้ได้มาตรฐานที่ดีไปพร้อมๆ กับการหยุดทรมานสัตว์ด้วย


ขอบคุณเนื้อหาจาก The Guardian

Hits: 293


Share