11/12/2023

บินไทย หั่นน้ำหนักกระเป๋าโหลดฟรี เหลือ 20 กก. นำร่องชั้นประหยัด ดีเดีย์ 1 เมษาฯ นี้


รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อเร่งลดต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน การบินไทยได้ออกมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เกี่ยวกับอัตราพิกัดน้ำหนักสัมภาระที่ผู้โดยสารนำขึ้นเครื่อง โดยได้ออกประกาศปรับเปลี่ยนอัตราพิกัดน้ำหนักสัมภาระที่ผู้โดยสารนำขึ้นเครื่องโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ข่าวต้นฉบับ : ข่าวสด


เว็บไซต์เพจข่าวสด รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อเร่งลดต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน

การบินไทยได้ออกมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เกี่ยวกับอัตราพิกัดน้ำหนักสัมภาระที่ผู้โดยสารนำขึ้นเครื่อง โดยได้ออกประกาศปรับเปลี่ยนอัตราพิกัดน้ำหนักสัมภาระที่ผู้โดยสารนำขึ้นเครื่องโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

สำหรับตั๋วโดยสาร ชั้นประหยัด Economy class ซึ่งเป็นตั๋วโดยสารราคาพิเศษ หรือตั๋วโปร ที่มีรหัส L (Economy Class Discounted) ชั้นประหยัดลดราคาพิเศษ, รหัส W (Economy Class Premium) ชั้นประหยัดบริการพิเศษ และ รหัส V (Economy Class Discounted) นั้น

ได้ทำการปรับลดน้ำหนักสัมภาระที่ผู้โดยสารนำขึ้นเครื่องโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายลงเหลือ 20 กิโลกรัม จากเดิม 30 กิโลกรัม หรือปรับลดลง 10 กิโลกรัม โดยจะมีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

ส่วนตั๋วโดยสารชั้นประหยัดที่เป็นตั๋วโดยสารแบบกรุ๊ปทัวร์ ได้มีการปรับลดน้ำหนักสัมภาระลงเหลือ 20 กิโลกรัม จากเดิม 30 กิโลกรัม หรือปรับลดลง 10 กิโลกรัมเช่นกัน โดยจะมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป


ภาพ : 100dorog.ru

Hits: 737


อย่าพลาดเรื่องนี้ >  ทำไมถึง "ห้ามเขียนที่อยู่บนกระเป๋าเดินทาง" และ "ทิ้ง Boarding Pass ไม่ถูกที่" อันตราย!!!