11/12/2023

ใครบ้าง..?? ได้ส่วนลดในการเดินทางใน LONDONรับส่วนลดในการเดินทางทั่วกรุง

เราเคยคุยกันมาแล้ว ในเรื่องของ Oyster card และ Visitor Oyster card

คราวนี้มีคำถามว่า “ใคร?” สามารถได้รับส่วนลดพิเศษจาก Oyster card กันได้บ้าง?? ทั้งหมดสามารถหารายละเอียดได้จากเว็บไซต์ Photocard.TfL

 • เด็กอายุ 5-10 ปี Zip Oyster photocard
 • เด็กอายุ 11-15 ปี Zip Oyster photocard
 • วัยรุ่นอายุ 16+ ปี Zip Oyster photocard
 • นักเรียนอายุ 18+ ปี Stydent Oyster photocard
 • พนักงานฝึกงาน Apprentice Oyster photocard
 • ผู้สูงอายุ 60+ London Oyster photocard

5-10 Zip Oyster photocard5-10 ปี Zip Oyster photocard

ได้รับสิทธิขึ้นฟรี รถบัส, รถไฟฟ้าใต้ดิน, รางราง, DLR, รถไฟฟ้าบนดิน และรถไฟของ National Rail services ที่ๆ รับการจ่ายของ Oyster card แบบ Pay as you go และเสียค่าโดยสารในราคาเด็ก สำหรับ กระเช้าลอยฟ้า Emirates และรถไฟความเร็วสูง Southeastern ระหว่างเส้นทางสถานี St. Pancras International – สถานี Stratford International


11-15 oyster zip card11-15 Zip Oyster photocard

ได้รับสิทธิขึ้นฟรีรถบัสและรถราง สำหรับเดินทางใน London ตลอดเวลา

ค่าเดินทางในราคาเด็ก สำหรับรถไฟฟ้าใต้ดิน, DLR, รถไฟฟ้าบนดิน และ National Rail services


16 plus oyster zip card16+ Zip Oyster photocard

ได้รับสิทธิค่าเดินทางในราคาเด็ก สำหรับ Travelcards และส่วนลดสำหรับรถบัส รถราง

ได้รับสิทธิจ่ายครึ่งราคาของผู้ใหญ่ สำหรับการใช้แบบ Pay as you go กับ รถบัส, รถไฟฟ้าใต้ดิน, รถราง, DLR, รถไฟฟ้าบนดิน และรถไฟ National Rail services


18 plus student oyster photocard graphic18+ Student Oyster photocard

ได้รับส่วนลด 30% จากราคา Travelcard ของผู้ใหญ่ เมื่อใช้รถบัส และรถราง

ผู้ที่สามารถใช้ได้

 • ต้องลงทะเบีียนเรียนกับวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีข้อตกลงไว้กับ TfL และ
 • มีสัญญาจ้างงานใน London หรือ
 • ยังอยู่ในคอร์สการเรียนเต็มเวลา หรือล่วงเวลา

เด็กฝึกงาน Oyster photocard

Apprentice Oyster photocard

รับส่วนลด 30% สำหรับตั๋วสำหรับ Travelcard และรถประจำทางและรถรางสำหรับผู้ใหญ่

เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับ Photocard Oyster ใบนี้คุณต้อง :

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป และ
 • อาศัยอยู่ในเขตเลือกตั้งลอนดอน และ
 • ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกงาน * กับวิทยาลัยการศึกษาต่อหรือองค์กรฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 เดือน และ
 • อยู่ใน 12 เดือนแรกของการฝึกงานของคุณ

* การฝึกงานต้องเป็นมาตรฐาน SASE (ข้อกำหนดสำหรับมาตรฐานการฝึกงานในอังกฤษ) หรือตามมาตรฐานที่ได้รับอนุญาต ควรจัดส่งโดยวิทยาลัยการศึกษาต่อหรือองค์กรฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติหรือได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานด้านเงินทุนทักษะ


60+ London Oyster photocard60+ London Oyster photocard

ได้รับสิทธิเดินทางฟรีได้ทุกเวลา สำหรับรถสาธารณะ ทั้งรถบัส, รถไฟฟ้าใต้ดิน, รถราง, DLR, รถไฟฟ้าบนดิน และรถไฟ National Rail services และอีกหลายเส้นทาง โดยสามารถค้นหาได้ที่ 60+ London Oyster photocard

ผู้มีสิทธิได้รับบัตรนี้ ต้อง :

 • อาศัยอยู่ในเขต London
 • อายุ 60 ปีหรือมากกว่า

 


บทความนี้เป็นข้อมูลจาก Transport for Londonจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้พำนัก หรือเดินทางมาอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร มิได้มีความจำนงค์ในการใช้ข้อมูลเพื่อการค้าหรือเชิงพาณิชย์ใดๆ


ภาพประกอบ : Transport for London

อย่าพลาดเรื่องนี้ >  รู้จักมั้ย?? Abbey Road ถนน The Beatles

Hits: 274