27/09/2023

“ฆ่าตัวตาย” ใน UK อายุเท่าไหร่ต้องระวัง


เห็นข่าวเมืองไทย มีอดีตนายตำรวจใหญ่ท่านหนึ่งได้สละชีพเพื่อเรียกร้องบางสิ่งแล้ว จึงนึกได้ว่าทุกประเทศมีการฆ่าตัวตาย ยิ่งประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความกดดันทางด้านการเรียนก การงาน และการแข่งขัน ความวุ่นวายทางสังคม สิ่งแวดล้อม บางครั้งก็นำไปสู่ความเจ็บป่วยทางจิตใจได้ญาติสนิท มิตรสหาย ป่วยใจหรือโรคร้าย??

By : Admin

เห็นข่าวเมืองไทย ช่วงหลังๆ นี้ มีการฆ่าตัวตายเพราะความเครียดจากเรื่องต่างๆ มากมายขึ้น จึงนึกได้ว่าทุกประเทศมีการฆ่าตัวตาย ยิ่งประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความกดดันทางด้านการเรียนก การงาน และการแข่งขัน ความวุ่นวายทางสังคม สิ่งแวดล้อม บางครั้งก็นำไปสู่ความเจ็บป่วยทางจิตใจได้


หน่วยงานที่ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาสำหรับคนที่คิดจะฆ่าตัวตายใน UK คือ SAMARITAN บอกตัวเลขว่า ทุกๆ 6 วินาที จะมี 1 คนโทรมาขอคำปรึกษา


สำนักงานสถิติแห่งชาติของ UK ได้รายงานไว้ฉบับล่าสุดเมื่อปี 2017 แต่เป็นสถิติของปี 2016 ว่าคนฆ่าตัวตาย มีจำนวนลดลงจากเดิมเมื่อปี 2015 มี 6,188 ราย เหลือ 5,965 ราย และ 3 ใน 4 ของจำนวนทั้งหมดเป็นเพศชาย

ส่วนในอังกฤษ ไอร์แลนด์เหนือ และ เวลส์ มีสถิติการฆ่าตัวตายลดลง ในขณะที่สก๊อตแลนด์ มีอัตราเพิ่มขึ้นเล็กน้อย


พื้นที่ที่มีการฆ่าตัวตายตามลำดับ

ข้อมูล : Office of Nation Statistics (สำนักงานสถิติแห่งชาติ สหราชอาณาจักร)

ช่วงอายุที่มีการฆ่าตัวตายมากที่สุด

จำนวนที่ทำสถิติมาทั้งสิ้น เป็นจำนวนต่อประชากร 100,000 คน เรียงตามลำดับช่วงอายุที่ต้องระมัดระวังมากที่สุด

 • 45-49 ปี จำนวน 16.9 คน
 • 40-44 ปี จำนวน 15.3 คน
 • 50-54 ปี จำนวน 15.1 คน
 • 55-59 ปี จำนวน 13.2 คน
 • 30.34 ปี จำนวน 12.0 คน
 • 35-9 ปี จำนวน 11.8 คน
 • 25-29 ปี จำนวน 10.9 คน
 • 90 ปีขึ้นไป จำนวน 10.7 คน
 • 20-24 ปี จำนวน 10.4 คน
 • 60-64 ปี จำนวน 9.9 คน
 • 80-89 ปี จำนวน 8.2 คน
 • 65-69 ปี จำนวน 8.0 คน
 • 75-79 ปี จำนวน 6.3 คน
 • 70-74 ปี จำนวน 6.8 คน
 • 15-19 ปี จำนวน 5.3 คน

สถิติการฆ่าตัวตายในสหราชอาณาจักร ปี 2016

ข้อมูล : Office of Nation Statistics (สำนักงานสถิติแห่งชาติ สหราชอาณาจักร)

อัตราการฆ่าตัวตายที่สูงที่สุด ก็คือเพศชาย อายุ 75 ปีขึ้นไป

ส่วนช่วงอายุ 80 ขึ้นไป ทั้งชายและหญิง มีอัตราฆ่าตัวตายเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ อันมีสาเหตุจากเรื่องสุขภาพจิต และสุขภาพร่างกาย การเสียสมาธิ ความเหงา และความยากจน

วิธีการฆ่าตัวตาย

จากสถิติที่ผ่านมา วิธีฆ่าตัวตายที่มาเป็นอันดับ 1 ทั้งชายและหญิง ก็คือการแขวนคอตาย อันดับ 2 คือการดื่มสิ่งมีพิษ อันดับ 3 กระโดดน้ำ

จากการศึกษาขององค์การอนามัยดลก (World Health Organizations : WHO) ได้ระบุว่า การเปรียบเทียบวิธีฆ่าตัวตายในประเทศต่างๆ มีวิธีแตกต่างกันในความพร้อมที่จะใช้งาน เช่น ในสหรัฐอเมริกา ในมีสถิติการฆ่าตัวตายด้วยอาวุธปืนมากที่สุด แต่การกระโดดจากที่สูง เป็นวิธีที่พบมากที่สุดในฮ่องกง

ใน UK หากใครพบเห็นญาติสนิทมิตรสหาย มีความเจ็บป่วยทางด้านร่างกายและจิตใจ จนอาจจะนำไปสู่การตัดสินใจคิดฆ่าตัวตาย ควรให้กำลังใจ หรือแนะนำให้ปรึกษาหน่วยงานที่จะสามารถช่วยเหลือได้ เช่น SAMARITANS โทร. แจ้งหรือขอคำปรึกษาได้ที่หมายเลข  116 123 โทร. ฟรีตลอดเวลา บริการ 24 ชั่วโมง 365 วันทำการ


Hits: 399


Leave a Reply