30/09/2023

ค่าแรงขั้นต่ำแและค่าครองชีพใน UK


ค่าแรงขั้นต่ำ National Minimum Wage (NMW) ต่อชั่วโมง และค่าครองชีพ National Living Wage (NLW) สำหรับประชาชนส่วนใหญ่ใน UK ขึ้นอยู่กับอายุ และถ้าเป็นเด็กฝึกงาน ก็มีอัตราที่แตกต่างกันไป
ค่าแรงขั้นต่ำ National Minimum Wage (NMW) ต่อชั่วโมง และค่าครองชีพ National Living Wage (NLW) สำหรับประชาชนส่วนใหญ่ใน UK ขึ้นอยู่กับอายุ และถ้าเป็นเด็กฝึกงาน ก็มีอัตราที่แตกต่างกันไป

ประสบการณ์จะเป็นส่วนเพิ่มให้กับค่าแรงได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับการตกลงกับนายจ้าง

ไปดูกันว่าเขาจ่ายกันเท่าไหร่

อัตราค่าแรงขั้นต่ำในสหราชอาณาจักร

* ถ้าอายุต่ำกว่า 19 ปี หรือในปีแรกของการฝึกงาน อัตราการฝึกงานไม่ใช้กับการฝึกงานในระดับอุดมศึกษา


ค่าแรงภาคการเกษตร

คนงานภาคเกษตรกรรมในไอร์แลนด์เหนือ มีสิทธิได้รับอัตราค่าแรงขั้นต่ำทางการเกษตร แน NMW หรือ NLW เว้นแต่ NMW หรือ  NLW จะสูงกว่า โดยปกติจะไม่มีใครได้รับค่าแรงที่ต่ำกว่า แต่เนื่องจากอัตราการเปลี่ยนแปลงสำหรับค่าแรงภาคเกษตร ก็เปลี่ยนแปลงในเดือนเมษายน ของทุกปีเช่นกัน

*อัตราขั้นต่ำต่อชั่วโมงก่อนหักภาษีและประกันสังคม


สิทธิที่จะได้รับค่าแรงขั้นต่ำแห่งชาติ

คนงานส่วนใหญ่ใน UK ออกจากโรงเรียนภาคบังคับ จะได้รับสิทธิตามกฎหมาย ที่จะได้รับค่าแรงอย่างน้อยในระดับ NMW และนายจ้างทั้งหมด จะต้องจ่ายเงินให้กับคุณถ้าคุณมีสิทธินั้น

  • ถ้าคุณได้รับค่าจ้างเป็นรายสัปดาห์ หรือรายเดือน ด้วยเช็ค หรือเงินสด หรือวิธีอื่น
  • ถ้าคุณทำงานเต็มเวลา, ล่วงเวลา หรือทำงานในรูปแบบอื่นๆ
  • ถ้าคุณทำงานให้กับนายจ้าง โดยสถานที่เป็นของนายจ้าง หรือที่อื่น
  • ไม่ว่าธุรกิจของนายจ้างจะมีขนาดเท่าใดก็ตาม
  • ไม่ว่าที่ทำงานจะอยู่ที่ใดก็ตาม ในสหราชอาณาจักร

อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงใน UK ก็ยังมีไม่น้อย ที่จ่ายต่ำกว่าอัตราค่ารงขั้นต่ำ บางแห่งก็ยังมีการร้องเรียนเรื่องการจ่ายค่าแรงไม่ยุติธรรม

เช่น เมื่อปลายปีที่ผ่านมา สหภาพแรงงานของบริษัทรับช่วงแทนของ British Petroleum (BP) ที่ทำงานขุดเจาะสำรวจน้ำมันอยู่ใน North Sea ฝั่งตะวันตกของประเทศอังกฤษ ขอเพิ่มค่าแรง ซึ่งได้อยู่เพียง 2.70 ปอนด์ ต่อชั่วโมง เนื่องจากกฎหมายค่าแรงขั้นต่ำ ไม่ได้บังคับในพื้นที่เกินกว่า 12 ไมล์จากชายฝั่งทะเล


อ้างอิง : https://www.nidirect.gov.uk/articles/national-minimum-wage-and-living-wage, https://www.gov.uk/minimum-wage-different-types-work/paid-by-the-hour

ภาพ : pexels

 

Hits: 6041


Leave a Reply