ค่าแรงขั้นต่ำแและค่าครองชีพใน UK

Share


ค่าแรงขั้นต่ำ National Minimum Wage (NMW) ต่อชั่วโมง และค่าครองชีพ National Living Wage (NLW) สำหรับประชาชนส่วนใหญ่ใน UK ขึ้นอยู่กับอายุ และถ้าเป็นเด็กฝึกงาน ก็มีอัตราที่แตกต่างกันไป

ประสบการณ์จะเป็นส่วนเพิ่มให้กับค่าแรงได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับการตกลงกับนายจ้าง

ไปดูกันว่าเขาจ่ายกันเท่าไหร่

อัตราค่าแรงขั้นต่ำในสหราชอาณาจักร

* ถ้าอายุต่ำกว่า 19 ปี หรือในปีแรกของการฝึกงาน อัตราการฝึกงานไม่ใช้กับการฝึกงานในระดับอุดมศึกษา


ค่าแรงภาคการเกษตร

คนงานภาคเกษตรกรรมในไอร์แลนด์เหนือ มีสิทธิได้รับอัตราค่าแรงขั้นต่ำทางการเกษตร แน NMW หรือ NLW เว้นแต่ NMW หรือ  NLW จะสูงกว่า โดยปกติจะไม่มีใครได้รับค่าแรงที่ต่ำกว่า แต่เนื่องจากอัตราการเปลี่ยนแปลงสำหรับค่าแรงภาคเกษตร ก็เปลี่ยนแปลงในเดือนเมษายน ของทุกปีเช่นกัน

*อัตราขั้นต่ำต่อชั่วโมงก่อนหักภาษีและประกันสังคม


สิทธิที่จะได้รับค่าแรงขั้นต่ำแห่งชาติ

คนงานส่วนใหญ่ใน UK ออกจากโรงเรียนภาคบังคับ จะได้รับสิทธิตามกฎหมาย ที่จะได้รับค่าแรงอย่างน้อยในระดับ NMW และนายจ้างทั้งหมด จะต้องจ่ายเงินให้กับคุณถ้าคุณมีสิทธินั้น

  • ถ้าคุณได้รับค่าจ้างเป็นรายสัปดาห์ หรือรายเดือน ด้วยเช็ค หรือเงินสด หรือวิธีอื่น
  • ถ้าคุณทำงานเต็มเวลา, ล่วงเวลา หรือทำงานในรูปแบบอื่นๆ
  • ถ้าคุณทำงานให้กับนายจ้าง โดยสถานที่เป็นของนายจ้าง หรือที่อื่น
  • ไม่ว่าธุรกิจของนายจ้างจะมีขนาดเท่าใดก็ตาม
  • ไม่ว่าที่ทำงานจะอยู่ที่ใดก็ตาม ในสหราชอาณาจักร

อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงใน UK ก็ยังมีไม่น้อย ที่จ่ายต่ำกว่าอัตราค่ารงขั้นต่ำ บางแห่งก็ยังมีการร้องเรียนเรื่องการจ่ายค่าแรงไม่ยุติธรรม

เช่น เมื่อปลายปีที่ผ่านมา สหภาพแรงงานของบริษัทรับช่วงแทนของ British Petroleum (BP) ที่ทำงานขุดเจาะสำรวจน้ำมันอยู่ใน North Sea ฝั่งตะวันตกของประเทศอังกฤษ ขอเพิ่มค่าแรง ซึ่งได้อยู่เพียง 2.70 ปอนด์ ต่อชั่วโมง เนื่องจากกฎหมายค่าแรงขั้นต่ำ ไม่ได้บังคับในพื้นที่เกินกว่า 12 ไมล์จากชายฝั่งทะเล


อ้างอิง : https://www.nidirect.gov.uk/articles/national-minimum-wage-and-living-wage, https://www.gov.uk/minimum-wage-different-types-work/paid-by-the-hour

ภาพ : pexels

 

Hits: 5929


Share

Leave a Reply