ค่าครองชีพในนักเรียนใน UK (บ้านเช่านักเรียน ตอนที่ 2)

Share

ค่าครองชีพนักเรียนใน UK

งบประมาณในการใช้ชีวิต มีความสำคัญต่อการวางแผนการเงินของผู้ปกครองทุกท่าน โดยเฉพาะบุตรหลาน ที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรเป็นอย่างยิ่ง

ตารางประมาณการนี้ทำให้คุณๆ พอจะคำนวนการใช้จ่ายในแต่ละวัน แต่ละเดือนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายที่จะหาซื้อของในระดับที่ประหยัด หรือระดับแพงขึ้นมาอีกหน่อยให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน แต่ทั้งนี้ไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายพิเศษอื่นๆ ด้านการศึกษาที่จะต้องเพิ่มขึ้นในระหว่างเรียน

Trending Talk UK นำเอาข้อมูลของ The University of Ediburgh ซึ่งถือว่าเป็นการประมวลข้อมูลในระดับราคากลางๆ ทั่วไปในสหราชอาณาจักร มาให้ท่านได้ดูเป็นแนวความคิด ส่วนค่าประเมิณในกลุ่มเมืองที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงอย่างลอนดอน เราจะนำมาให้ดูในคราวต่อๆ ไปครับ


ค่าใช้จ่ายรายเดือน : ระดับต่ำ ค่าใช้จ่ายรายเดือน : ระดับสูง
ค่าเช่า £395 £775
ค่าอาหาร £145 £260
ค่าแก๊ส /  ค่าไฟฟ้า* £50 £85
อินเตอร์เน็ต £20 £65
โทรศัพท์มือถือ £10 £55
อุปกรณ์ซักผ้า/ห้องน้ำ £10 £45
พิมพ์งาน, ถ่ายเอกสาร, เครื่องเขียน และหนังสือ £25 £55
รวมทั้งสิ้น £655 £1,340

*โดยส่วนใหญ่ค่าแก๊สและไฟฟ้า มักจะรวมในค่าเช่า


 

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ


ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในสก๊อตแลนด์/สหราชอาณาจักร มักขึ้นอยู่กับการใช้เส้นทาง ควรต้องวางแผนล่วงหน้าสำหรับค่ารถไฟ, ค่าเครื่องบิน ให้เหมาะสมกับงบประมาณของตนเอง
ค่ารถประจำทาง £1.60 ต่อเที่ยว, £4.00 ต่อวัน, £45 สำหรับ 4 สัปดาห์
อินเตอร์เน็ต/แพคเกจทีวี £30 – £95 ต่อเดือน
เสื้อผ้า £40 – £100 ต่อเดือน
สมาชิกสถานออกกำลังกาย £18 – £60 ต่อเดือน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสังคม

ส่วนสำคัญในการใช้ชีวิตให้มีความสุขของน้องๆ ก็ต้องคำนึงถึงด้วย เรามีราคามาให้เป็นตัวอย่างคร่าวๆ สำหรับเผื่อไว้ให้น้องๆ ได้ใช้จ่ายกันด้วย

ตั๋วชมภาพยนตร์ £8 – £10
ตัดผม £10 – £50
อาหารกลางวันในร้านอาหาร £10 – £20
อาหารเย็นในร้านอาหาร £15 – £30
เบียร์ (1 ไพท์) £2.75 – £4.50
ไวน์แก้วเล็ก (1 แก้ว) £2.50 – £4.00

ข้อมูล : The University of Ediburgh

Hits: 43


Share